Badr Kehihel

Om mig

Badr Kehihel
 Badr Kehihel
At bo i:
Nizhny Novgorod (Russia)
Sprog:
English, Arabic, French, Russian
Søger:
Venner, Forretningskontakter
Fællesskaber:
Nizhny Novgorod