สตีฟ เหล่า

Om mig

สตีฟ เหล่า
 สตีฟ เหล่า
Om mig:
กก
At bo i:
Denmark
Sprog:
English, Thai, Chinese
Søger:
Venner
Fællesskaber:
China, Qingdao

Personligt

Interesser:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Music, Jogging, Swimming, Language