Επιστροφή στην Αλβανία φόρουμ

Looking for business Partner in Albania.

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αλβανία

I`m Gokhan Tarlaci, businessman from Turkey. Looking for serious & honest business partner in Export/Import Trade of Various Food Items as well as Handicraft of Brass Art Wares/Metal Furnitures/Silver Plated Table ware Gifts & Decorations/Cutlery. & many more from Turkey to Albania or elsewhere.
Let me know if someone can give me any information, would be very appreciate it.
Best Regards
gtarlaci gmail

Δημοσίευση νέας απάντησης