Επιστροφή στην Αργεντινή φόρουμ

A complete 'Gaucho' Day!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αργεντινή

Hello partners ! Today I come to tell you about an experience I had in my visit to Buenos Aires. The idea was to learn as much as possible about the Argentine culture, so me and my family went to the countryside to spend a gaucho day! the place was an Estancia only half an hour from downtown buenos aires. We ate the famous asado, we did horseriding, we drank wine and we learned customs from the gauchos and from Argentina! The day was incredible.
https://gauchoday.com.ar/ here is all the information!!

Δημοσίευση νέας απάντησης