Επιστροφή στην Αυστραλία φόρουμ

Hello everyone!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστραλία

My name is Mary Joy Cagas , I am turning 30 years old mother of 2 children. The eldest daughter was Deaf and Mute she is turning 13 years old, and my youngest is 6 years old. I am looking for a sponsor to help my girls in their education since am not able to afford to pay or buy their basic necessary needs for their education. Please I need help as I need my girls to continue with their education. Anyone who can help me can contact me, my gmail address is [...]

Δημοσίευση νέας απάντησης