Επιστροφή στην Αυστραλία φόρουμ

Logistics Job

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστραλία

Hi all

I am a greek Supply chain prof seeking a job within my domain
I have top rated education, skills and experience, excellent references, I speak perfectly English, I am an intermediate in French and now i learn Turkish..

If someone is interested please contact me and i can send a detailed CV.
Thanks

Δημοσίευση νέας απάντησης