Επιστροφή στην Αυστραλία φόρουμ

Sponsor

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστραλία

Hey members am glad to be on this plat form am Gloria from Uganda am looking for a sponsor to help me sponsor with my studies am a graduate in diploma in Child Development so I want a sponsor to help me and I go for my degree to know more about my studies u can email me and i show u my academic transcripts and institutions i was on in Uganda please help me i really want to join university my what's app number is +256783601021 i will b gratefully to receive my sponsor my email is [...] thanks

Δημοσίευση νέας απάντησης