Επιστροφή στην Αυστρία φόρουμ

Looking to meet expats.

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστρία

My husband and I live in Bregenz for 6 months of the year (summer). I am looking to make some friends, to meet up for coffee, hiking, cycling, shopping etc. We are in our late fifties, retired.

Δημοσίευση νέας απάντησης