Επιστροφή στην Αυστρία φόρουμ

Obtention nationalité autrichienne

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστρία

Née d'un père autrichien et d'une mère française, ayant vécu en France depuis ma naissance, je me demande (sur le tard il est vrai !) si cette double origine permet d'avoir la double nationalité … Je parle allemand, mais ne suis venue en Autriche que pour des vacances. J'y ai encore de la famille.

Δημοσίευση νέας απάντησης