Επιστροφή στην Αυστρία φόρουμ

Occupation-education Gap of Foreigners Survey

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστρία

Hello! It seems that it is pretty quiet here but if anyone comes across this it would be very helpful!
I am conducting a survey on the education-occupation gap of foreigners in Austria. If you live, or have lived in, Austria and you are not an Austrian citizen it would be lovely if you could take a moment and fill it out. :) stay safe

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wnnDD6ya
HEqfvfTcIJmenM9UdFNRMwxLi0NZFrfWdCJUMzVTRDY5SFdSQkFITUQ4RjlE
NllHMzU4Sy4u

Δημοσίευση νέας απάντησης