Επιστροφή στην Αυστρία φόρουμ

Qualified Electrician immigrating to Vienna

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστρία

Hi everyone,

I am a fully qualified English electrician planning to move to Vienna in the following months. I have been working in all sectors of the electrical installation industry for almost ten years. I am willing to learn German as quickly as possible, but it would also be great to start working in English and learn the language as I go.

Any advice would be very much appreciated.

Δημοσίευση νέας απάντησης