Επιστροφή στην Αυστρία φόρουμ

Suggestions for a foreign dish that requires less effort.

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστρία

I’ve recently joined a cooking class at the local YMCA and one of our new projects is to learn how to cook a foreign dish. I’ve learned all the basic skills in cooking but I don’t feel a hundred percent confident on my skills yet, so I’m trying to look for a dish that’s fairly easy to prepare but nothing too simple that it makes me look amateurish. Any suggestions?

Δημοσίευση νέας απάντησης