Επιστροφή στην Αυστρία φόρουμ

Tutor for German

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστρία

Hi everyone ,
I've just moved to Vorarlberg and i would like to know where could i refer to find a tutor for german lessons.
I really appreciate any help you can provide.

Πηγαίνετε στο προφίλ του

Διαγραμμένος χρήστης

Δημοσίευση νέας απάντησης