Επιστροφή στην Αυστρία φόρουμ

WE Greek couple and we ask for work in AUSTRIA (NO WORK IN THE KITCHEN)

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αυστρία

WE Greek couple without family obligations We need work.Please only serious offers and honest work WE can go directly where we are asked If in the beginning there is the possibility meals and accommodation will be very good for us

Δημοσίευση νέας απάντησης