Επιστροφή στην Αλ Μανάμα φόρουμ

Situation now in Manama

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αλ Μανάμα

Can anyone tell about the current political situation in manama. We are planning to move there in a month. Also tell me about the monthly salary required for a high quality of life for a family of 3.

Δημοσίευση νέας απάντησης