Επιστροφή στην Μπαρμπέιντος φόρουμ

Do you know where Barbados is?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μπαρμπέιντος

Every time I mention the beautiful Island of Barbados everyone looks at me funny and most people don't know where it is. Why?

  • Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Μπαρμπέιντος 

    Indeed, I have heard of Barbados - it is the Easternmost island of the Caribbean. My brother goes there once or twice a year to do legal work for a client of his, so I was familiar with it.

  • Sara S.

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Μπαρμπέιντος 

    Actually I've never heared about it before,maybe because it's quiet,no tourism or there's no news and tourism advertisements..I found out this forum by accident..Have a nice day!

Δημοσίευση νέας απάντησης