Επιστροφή στην Βέλγιο φόρουμ

Getting the single certificate

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βέλγιο

Hello and good day! Im from malaysia and i have some question! Im trying to get the cohabitation with my partner but because of my religion some paperwork might be hard to get. By any chance does anyone had some experience providing the single certificate being a muslim from malaysia? Any kind of advise would be appreciated. Thank you !

Δημοσίευση νέας απάντησης