Επιστροφή στην Βέλγιο φόρουμ

How to register once in Belgium

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βέλγιο

Unfortunately, due to Covid, my wife and I have to leave our current country and return to Belgium, as we have lost all our finances. We are both 60+. Has anyone got advice for us on how we go about registering in Belgium?

Δημοσίευση νέας απάντησης