Επιστροφή στην Βέλγιο φόρουμ

Inquire about the Belgian Precision Injection Mold market.

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βέλγιο

Hi! I am a precision injection mold supplier from China, Suzhou Santian Precision Injection Mold Manufacturing Co., Ltd. I want to open a branch in Belgium, but I am not very clear about the market for injection molds in Belgium.
Can some of you tell me the more famous precision injection mold company in Belgium? I want to cooperate with them, or, I want to know some rules for opening a factory in Belgium!
thank you all.

Δημοσίευση νέας απάντησης