Επιστροφή στην Βέλγιο φόρουμ

Jobs

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βέλγιο

Hi everyone-looking for a job and accommodation ,even live in job would be ok for start,Want to move fromGreece with my friend-partner[50 nad 48yo male]-speaking Greek,Serbian,Polish,Russian,English-in food industry,[fast food]sales in shop...grocery...cloths,shoes,furniture,home stuff...and not only...Any serious answer may help and will be answered!Truly Yours

  • Malcolm Lennox

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Βέλγιο 

    I am doing digital marketing and advertising consultancy worldwide. You can skyrocket your business or online website with our service. Why are you waiting for your luck? Start working with us to roar your success today.

Δημοσίευση νέας απάντησης