Επιστροφή στην Βέλγιο φόρουμ

Just moved to Brussels, looking to know the city better

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βέλγιο

Just moved to Brussels two weeks ago and really want to discover the city as it really cool and young.
Does anyone know really nice place without too many people?
for example, i saw this article about off the beaten path places and it looks really cool:
https://explanders.com/europe-arctic-circle/belgium/brussels
/8-non-touristy-things-to-see-and-do-in-brussels
But not sure which sites are really worth visiting..

Δημοσίευση νέας απάντησης