Επιστροφή στην Βέλγιο φόρουμ

Poetry readings

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βέλγιο

Hi, i am a teen in Leuven and I've recently gotten into spoken word (poetry). I wanted to go and watch some people do it in real life so like any other person i started searching the web. Well i came to the conclusion that I'm either stupid or there is just not that many information about where you can go to watch this.
So this is me shooting my shot at an online forum and also me hoping that people here know some places where they do poetry readings.
I'm very thank full for the people that can help me!!!

Δημοσίευση νέας απάντησης