Επιστροφή στην Βρυξέλλες φόρουμ

Bedroom To Rent Chambre A Louer

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βρυξέλλες

luminous 1 bedroom apartment duplex - 2th floor – 2 bedrooms - 2 toilettes - spacious living room - balcony - big terrace - quiet area - full furniture -

washing machine - dishwasher - TV - internet - telephon fix - print machine - piano – just 2 min to metro station Diamont - 2 flatmate-

10 minutes from European Institutions - 430€ all charges included

Δημοσίευση νέας απάντησης