Επιστροφή στην Ανατολική Φλανμανδία φόρουμ

expat survey

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ανατολική Φλανμανδία

Dear Expat,
I am a Management and Communication student at the Hogeschool Gent. I am conducting a research about the expat community in Belgium and their travel habits.

The purpose of this research is to understand the travel needs of the expat community. I would like to ask five minutes of your precious time to help me complete this research.

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=39709
Please forward this message to all your expat-friends.

Your help will be highly appreciated and will add extra value to my work!
Thank you in advance for your cooperation.

Kind regards,
Nicolas De Winter

Δημοσίευση νέας απάντησης