Επιστροφή στην Μπελίζ φόρουμ

Hello!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μπελίζ

Looking for someone to tell me about the country, Belize! I'am planning to visit, and would love to chat with someone who is familiar with this country. My name is Debbie, and i look forward to hearing from you soon. thank you!

  • Πηγαίνετε στο προφίλ του James Pin

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Μπελίζ 

    I live in Belize 17 years, I think I know almost everything in Belize, you can drop your question here, if you wolud like to know everything about Belize

Δημοσίευση νέας απάντησης