Επιστροφή στην Βολιβία φόρουμ

Finding Seasonal Rentals in Bolivia

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βολιβία

I am a single lady, retiring soon and looking for a 3 month rental in Bolivia. Any suggestions or advice would be appreciated. House or apartment would be OK. I have a tiny Chihuahua I hope to bring with me if possible.

Πηγαίνετε στο προφίλ του Διαγραμμένος χρήστης

Δημοσίευση νέας απάντησης