Επιστροφή στην Γκοϊάνια φόρουμ

jobs and housing

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Γκοϊάνια

Hi Weslley,

I'll like to know how easy to find a job in Goiania area?

I have a B.A. in Management and experience in Export and Import for the last three and ahalf years now.

How is the housing and rent, cheap or expensive?

Well, I'll appreciate any info about those matters.

Thanks.

Δημοσίευση νέας απάντησης