Επιστροφή στην Βουλγαρία φόρουμ

Just bought a house near Chirpan

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βουλγαρία

A Brit abroad...
Anyone out there living near Chirpan, Just bought a really nice house a couple of miles outside. Still live in Ukraine where we have lived for 13 years but thought it was time to buy and move. As soon as everything goes through we shall move on down.

Δημοσίευση νέας απάντησης