Επιστροφή στην Σόφια φόρουμ

Anyone interested in hiring a graphic designer?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σόφια

Hi all,

I recently arrived from a 3 month stint in Bulgaria, training our counterparts and love the place and people. If anyone is interested or know of anyone hiring for anything related to 2d graphics, please pm me for question, opportunities or if you would like a copy of my cv.

Cheers!

Δημοσίευση νέας απάντησης