Επιστροφή στην Σόφια φόρουμ

Free Information Letter for Candidates for live & work in Sofia

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σόφια

You consider moving to Sofia? You consider to find a job in Sofia?

Careers in Bulgaria has non-stop job openings in many languages.
Sofia Service Desk arranges your arrival, apartment and any other need.

Please write us to receive our Free Information Letter for Candidates.

E: [...]

For jobs visit: www.careersinbulgaria.eu
For info on Sofia visit: www.sofiaservicedesk.com

Δημοσίευση νέας απάντησης