Επιστροφή στην Σόφια φόρουμ

Moving to Bulgaria

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σόφια

Hi,
I'm planning to move to Bulgaria (Sofia) within the next couple of weeks.
Could I get some advice please. What would be a good groos monthly salary? What do you pay towards rent, bills. Anything you would advise? Thank you.

Δημοσίευση νέας απάντησης