Επιστροφή στην Σόφια φόρουμ

Sofia Service Desk Apartment Service

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σόφια

Looking for a place in Sofia? Look no further!

Sofia Service Desk is specialised in offering full service apartments to expats in Sofia.

No hassle with Bulgarian owners, language, hotels, luggage...Straight from the airport to your new home where a cold drink awaits you in your fridge!

Visit our site: http://www.sofiaservicedesk.com/index.php/individual-service
s/26-sofia-individual/31-apartment-service

For offers and information: [...]

Your 1st choice for Services in Sofia!

Δημοσίευση νέας απάντησης