Επιστροφή στην Μπουρκίνα Φάσο φόρουμ

Researching Burkina Faso - Looking for Friend who lives or has lived there

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μπουρκίνα Φάσο

Hello, I am doing a research project on Burkina Faso and I would love to meet someone who is willing to answer my questions about the place.

Please contact me at [...] if you are interested in helping me.

Thanks!

Δημοσίευση νέας απάντησης