Επιστροφή στην Καναδάς φόρουμ

Please question

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Καναδάς

Are there cruises from Greece , to Canada ? Can someone from Greece travel with cruises to Canada, and if he can do that, how he can do that ?
To can stay to Canada , he would not like to return in Greece,
with cruises , in which, he travel, go to Canada

Δημοσίευση νέας απάντησης