Επιστροφή στην Καναδάς φόρουμ

Question please

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Καναδάς

Can someone from Greece travel with cruises to Canada and , if he can do that , what papers must have with him , so he can travel to Canada ? He would not like to return in Greece with the cruises in which he travel ,go to Canada .
(He must have his ticket for cruise, he must do biometrics )
Or and what others papers must have with him , so he can travel to Canada with cruises , expect his ticket , or if he must have with him the biometrics , if he must do

Δημοσίευση νέας απάντησης