Επιστροφή στην Οντάριο φόρουμ

Discussion about Terminator 3 movie costume worn by Arnold Schwarzenegger

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Οντάριο

This particular Terminator movie costume includes a black leather jacket that features numerous bullet hits areas where the fictional T-800 sustained bullets to his torso. Also of note are the tell tale production “tape marks” which at first glimpse may seem like an eyesore, but since the movie was filmed out of order, production sometimes needed to “erase” bullet holes in the jacket by using squares of black gaffer tape! Those tape marks help match this Arnold Schwarzenegger Terminator 3 Jacket as hero wardrobe.

Δημοσίευση νέας απάντησης