Επιστροφή στην Μισσισάουγκα φόρουμ

Canadian winters

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μισσισάουγκα

Hello. My profile says I live in Missisauga and I couldn't change it. I actually live in sunny California. I grew up in Montana and my hubby in Chicago so we know winter. We're just wondering how bad the winters are there. Is there lots of ice? Are the roads well maintained in the winter months? We are considering a job transfer and frankly, the weather is our only concern. We love everything else about the area. Any opinion is greatly appreciated!

Δημοσίευση νέας απάντησης