Επιστροφή στην Τορόντο φόρουμ

A Room needed in Toronto

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Τορόντο

guys i am looking for a small accommodation in Toronto for 6 months period.

actually i won't be living there full time , because i will be on the move. however it will be my address to receive the mail and so on.

I am looking for a helpful and flexible landlord. Nonetheless i will be paying my rent regularly even if i am overseas.

more details will be discussed in private . please drop me a message
rent from 500 till 1000 CAD

Δημοσίευση νέας απάντησης