Επιστροφή στην Μόντρεαλ φόρουμ

Possibilité d'immigrer au Canada et comment avoir un contrat de travail

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μόντρεαλ

personne multidisciplinaires (infomatiques, gestions, comptabilité, audit...) ayant une importante expérience veut immigrer au Canada car je l'adore ainsi que les Canadiens et les Canadiennes

Δημοσίευση νέας απάντησης