Επιστροφή στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής φόρουμ

BUSINESS OFFER

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής

hello everyone,
I am the manufacturer of handmade silk/wool carpets , & looking for the buyers in your country, we manufacture 16*8 quality carpets, with Persian , Indian, pitchy designs ,
If you are interested then contact me on this address.
NOW AM ALSO DEALING IN COMMODITIES PRODUCTS LIKE RICE , WHEAT FLOUR , SUGAR, PULSES ETC. (EXPORT)

thanks
shoeb khan
kgn group
INDIA
[...]
+91-9039404647

Δημοσίευση νέας απάντησης