Επιστροφή στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής φόρουμ

what can he do?need some help please

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής

I NEED SOME HELP PLEASE
or any advise??
a friend went to Africa on a business trip and some guys stormed into his room at the hotel and hit him in the head, and stole his passport and belongings the USA is, and you have a month there and Africa can not leave because he has no money or passport to leave the country so it could owe the hotel and this does not leave out byEl debt and has money but can not pay because they ran out of credit card or your documents and identification, if someone could direct it and where he can go
greatly appreciate regards

Δημοσίευση νέας απάντησης