Επιστροφή στην Χιλή φόρουμ

Amigos para practicar idiomas Inglés e Italiano

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Χιλή

Hola, soy chilena, vivo en el norte de Chile, estoy aprendiendo inglés, acabo de dar el examen básico KET de la Universidad de Cambridge. Me gustaría contactar amigos que deseen ayudarme a practicar inglés ya que necesito soltarme más en el ''speaking'', puede ser por skype, msn, yahoo o donde sea.
Y también amigos para practicar italiano que es uno de mis idiomas favoritos.

Si son nativos mejor, para acostumbrarme al sonido real pero si son chilenos que dominen bien los idiomas, igual bienvenidos.

Saludos a todos.

Δημοσίευση νέας απάντησης