Επιστροφή στην Χιλή φόρουμ

Help to find a place!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Χιλή

More than 10 years ago I've been there on a ship. Remember we followed for many hours in fjords from Magellanes str. to the north.The place was situated among mountings on a small bayside. Just a one-street village. As a mark - there were a couple of dozens small tourist houses made of wood and painted blue.By the way,another ship was there then - some "Queen" or "Princess" - can't remember.
Will be thankfull for any prompts.

Δημοσίευση νέας απάντησης