Επιστροφή στην Χιλή φόρουμ

Help with relocating to Chile

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Χιλή

Hello, me and my wife are interested in re-locating to Chile, we have been looking into information about Chile and relocating for about 1 month now. Soon we are going to get our Passports but we still need information about getting a home and jobs in Chile. Also, we only speak English currently, but we are willing to learn Spanish. I am a computer engineer and my wife is a designer, we are looking to move in about a month, things are getting serious here in the US and we need to move right away. Thank you for any information.

Δημοσίευση νέας απάντησης