Επιστροφή στην Χιλή φόρουμ

Living in Chile

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Χιλή

i'm interested in moving to Chile. So, any information about life, culture, jobs, housing... would be appreciated. Thanks

 • manoj vyas

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Χιλή 

  i m energy sector professional.. i want to work in renewable sector there.howz salary n life..dere

 • Jana Jovanovic

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Χιλή 

  Hi Inna,
  I didn't move to Chile yet. Maybe next year.
  So, you enjoy living in Chile? How is it to live in Santiago?

 • Inna Korchak

  Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Χιλή 

  Hi Milijana! So, do you moved to Chile already? I live in Chile for more then a year now and I kind of like here now. Especially climat here is pretty cool. I live in Santiago, so dont know too much about other places. Hope u like it here!!!

Δημοσίευση νέας απάντησης