Επιστροφή στην Χιλή φόρουμ

Obtaining visa inside Chile

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Χιλή

Is it possible for a British citizen to enter Chile as a tourist & then obtain a student visa? (I have all relevant documents & confirmed university place)

Δημοσίευση νέας απάντησης