Επιστροφή στην Χιλή φόρουμ

Travel to Chile

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Χιλή

I was decided to travel chile but deu to COVID-19 i postpone but now I want travel to Chile for spending vacations. It is my first travel for abroad, so please help me in packing the backpack and other necessary items.

Δημοσίευση νέας απάντησης