Επιστροφή στην Σαντιάγκο φόρουμ

American ESL Teacher Moving to Chile

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σαντιάγκο

I'm moving from Los Angeles to Santiago to teach next week. I will be looking for an affordable furnished apartment, and to meet locals and expats who speak English, as my Spanish is not very good - yet!
Please feel free to email me at [...]. Hope to hear from you,
Karen

Δημοσίευση νέας απάντησης