Επιστροφή στην Σενζέν φόρουμ

Pre Shipment Inspection

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σενζέν

We provide pre shipment inspection services with detailed visual and technical inspection of goods before the shipment in Asia & Mexico, America. With 25 local offices in Asia and South/Middle America and more than 500 highly skilled employees, We are ever ready to promote quality and assurance to you businesses.
http://tic-sera.com/inspection-services/

Δημοσίευση νέας απάντησης