Επιστροφή στην Χουμπέι φόρουμ

Seek for foreign friends as my English teacher

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Χουμπέι

I'm a Chinese.I am poor in English because of not using it for a long time.I am looking for a foreigner to make friends and learn from each other.

Δημοσίευση νέας απάντησης